Reitan Velforening

Årsmøte i Reitan Velforening

Torsdag 27. apr. 2017 kl. 20:30 - 23:00
27.
apr.

Årsmøte i Reitan Velforening

Torsdag 27. april kl. 20:30

Sted: Damveien 41, hos Bertil

SAKLISTE:

1. Åpning/godkjenning av årsmøteinnkalling

2. Valg av dirigent/referent

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Innmeldte saker

6. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen 20. april

Styret

 

Les mer

Styremøte 17.11.2015 kl. 18:00

Tirsdag 17. nov. 2015 kl. 18:00 - 19:30
17.
nov.

Styret avholder møte i gapahuken tirsdag 17.11.2015.
Saken som ønskes tatt opp sendes skriftlig til leder senest 14 dager før kommende møte.

Les mer

Styremøte 13.10.2015 kl. 18:00

Styret avholder møte i gapahuken på tirsdag 13.10.2015.
Saken som ønskes tatt opp sendes skriftlig til leder senest 14 dager før kommende møte.
Les mer