Reitan Velforening

Årsmøte i Reitan Velforening

Torsdag 27. apr. 2017 kl. 20:30 - 23:00
27.
apr.

Årsmøte i Reitan Velforening

Torsdag 27. april kl. 20:30

Sted: Damveien 41, hos Bertil

SAKLISTE:

1. Åpning/godkjenning av årsmøteinnkalling

2. Valg av dirigent/referent

3. Årsmelding

4. Regnskap

5. Innmeldte saker

6. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret i hende innen 20. april

Styret

 

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse