Reitan Velforening

Vannmåler - send bilde av stengekranen/ og område rundt

Torsdag 9. feb. 2017 kl. 00:00 - søndag 12. feb. 2017 kl. 23:30
9.
feb.

Alle boliger i Velforeningen har fått pålegg om installasjon av egen vannmåler. Velforeningen driver i disse dager og innhenter tilbud fra flere aktører. Vi håper vi kan få til en god pris, men det krever noe fra hver enkelt bolig.
De som regner på tilbud til oss ønsker et bilde av hvordan det ser ut idag på hvert enkelt oppdrag.
De som ønsker å være med på dette sender meg et bilde av stengekranen.

Så skal vi få til en god pris

Hilsen
Bertil
Kan sendes til bertil@polardrikk.no

Skriv en kommentar:

Vennligt fyll ut ditt navn
Vennligst fyll ut e-postadresse